Make your own free website on Tripod.com
 
หน้าแรก
งานโครงสร้าง
งานสถาปัตย์
สมุดเยี่ยม
เวบบอร์ด
เกี่ยวกับผู้เขียน

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
Method staement of Flat slab
งานก่อสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานก่อสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก

I งานขุดดินและตัดเสาเข็ม
1. ตรวจสอบขนาดของฐานราก และระดับตัดเข็ม Pile cut off ก่อนลงมือขุด
2. ต้องทำระดับไว้ที่เสาเข็มก่อนขุด การขุดดินให้ผนังดินห่างจากขอบฐานราก 50-100 ซม.
3. ในขณะขุดถ้ามีน้ำใต้ดิน ให้ขุดเผื่อหัวกระโหลก สำหรับสูบน้ำ ลงได้ด้วย
4. ในขณะขุดดิน ห้ามกองดินไว้ที่ขอบหลุมโดยเด็ดขาด
5. ในขณะขุดดิน ต้องระวังไม่ให้เครื่องจักรโดนหัวเสาเข็มหัก โดยคอยชี้บอกตำแหน่ง ให้ Operator ทราบด้วย
6. การให้ระดับอ้างอิงบนเสาเข็มเป็นหน้าที่ของ Survey ส่วนระดับ Pile cut off เป็นหน้าที่ของ Foreman
7. เมื่อขุดแล้วเสร็จ รีบปรับดิน บดอัด ลงทราย และเทคอนกรีตหยาบ โดยเร็ว
8. อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับงานตัดเข็มได้แก่ แว่นตากันสะเก็ด Ear plug ป้องกันเสียง สายพ่วงสำหรับต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า ส่วนสายไฟทั้งหมดพยายามอย่าให้แช่น้ำ
9. ตรวจสอบสภาพหัวเข็ม หลังการตัดเสร็จ เมื่อพบว่าหัวเข็มบิ่น หรือแตก ให้ทำการซ่อมทันทีโดย การ Grount ตามวิธีที่เหมาะสม
10. Dowel bar ควรฝังในเข็มประมาณ 30-50 ซม เป็นอย่างน้อย

II การหาค่า Pile deviation
1. Survey วาง Center line ของ Footing
2. Foreman ทำการตรวจสอบระยะเยื้องศูนย์ ถ้าระยะหนีศูนย์มากกว่าข้อกำหนด ต้องแจ้งผู้ออกแบบ เพื่อทำการแก้ไขต่อไป

III การเข้าแบบและลงเหล็ก
โดยทั่วไป Survey จะเป็นผู้วาง Center line ของ Footing หลังจาก Foreman ผ่านขั้นตอนของ การหาค่า Pile deviation แล้ว ก็ทำการเขา้าแบบและลงเหล็กได้

IV การตรวจสอบและเตรียมการ ก่อนการเทคอนกรีต
1. เหล็กของ footing ครบหรือไม่ Covering ได้ตามแบบหรือไม่
2. ตรวจสอบขนาดของแบบ กว้าง ยาว สูง ว่าถูกต้องหรือไม่ และจะต้องไ้ด้ดิ่ง และแนวที่ถูกต้อง
3. ตรวจสอบจำนวนเหล็กเส้นของเสา ขนาดเหล็กปลอก ว่าถูกต้องหรือไม่
4. Survey ตรวจสอบตำแหน่งของเหล็กเสาอีกครั้ง ก่อนที่จะตีล็อกเหล้กเสา
5.ตรวจสอบความแข้งแรงของแบบ แล้วค้ำยัน โดยเฉพาะมุมของแบบ
6. ทำระดับ Top of concrete ให้เรียบร้อย
7. ความสะอาด ผ่านหรือไม่
8. เตรียมและตรวจสอบ เครื่องมือที่ใช้ในการเทคอนกรีต
9. เตรียมและตรวจสอบ เส้นทางการลำเลียงและวิธีการเทคอนกรีต

V ระหว่างการเทคอนกรีต
เป็นหน้าที่ ที่ Site engineer หรือ Foreman ต้องคอยควบคุม คอยแนะนำ และคอยแก้ไข ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการเทคอนกรีต ถ้ามีการเตียมการดี ปัญหาก็จะมีน้อยหรือไม่มีเลย
คอยควบคุม เช่น งานเทต้องได้ตามแผน
คอยแนะนำ เช่น การจี้คอนกรีต ต้องจี้อย่างสม่ำเสมอ และถูกวิธี
คอยแก้ไข เช่น ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น แบบแตก Engineer ต้องแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว ตามวิธีการที่เหมาะสม

VI หลังจากเทคอนกรีตเสร็จ
1. ผิวหน้าคอนกรีตที่เทเสร็จแล้ว จะต้องเช็คว่า ต้องเตรียมผิวอย่างไร เช่น footing จะต้องปั่นหยาบ เพื่อไม่ให้ผิวหน้าแตกลายงาน เป็นต้น
2. ตรวจสอบว่าระดับเท ถูกต้องหรือไม่
3. ตรวจสอบว่า ตำแหน่งเหล็กเสาคลาดเคลื่อนหรือไม่ ถ้าไช่ รีบแก้ไขด่วน
4. ทำความสะอาดเครื่องมือที่ใช้ในการเท ทุกชนิด
5. เครื่องจักรหนัก จอดให้เรียบร้อย ห้ามจอดหน้างาน
6. เมื่อคอนกรึต set เรียบร้อย และพร้อมจะรื้อแบบข้าง ให้ Foreman คุยกับ Engineer ทุกครั้ง ก่อนรื้อแบบ เมื่อรื้อแบบเสร็จตรวจสภาพผิว ทาน้ำยาบ่มคอนกรีต และกลบดิน

 

 


รับปรึกษาให้คำแนะนำ งานก่อสร้างทั้งในและนอกประเทศ โดย
Junrapoo Co., Ltd.
210 m 8 Bankog T.Bankog A.Kogpochai Khonkaen 40160, Thailand.